Scientologi symbolet

SCIENTOLOGI SYMBOLET

Scientologi symbolet S’et står for Scientologi.

Den nedre trekant hedder ARC-trekanten (udtales som separate bogstaver A-R-C): A står for affinitet, R står for realitet og C står for kommunikation (fra det engelske Communication). Disse tre af hinanden afhængige faktorer giver tilsammen Forståelse og udtrykkes i form af en trekant. ARC er et grundlæggende princip i Scientologi religionen.

Det første hjørne af trekanten er affinitet, hvilket er graden af at holde af eller graden af kærlighed til nogen eller noget. Realitet er det andet hjørne og er grundlæggende set enighed. Det tredje hjørne er kommunikation, defineret som udvekslingen af idéer mellem to mennesker.

Alle disse tre indvirker på hinanden. Uden nogen form for at holde af og uden nogen form for enighed er der ingen kommunikation. Uden kommunikation og uden nogen basis for affinitet eller følelsesmæssig respons kan der ikke være nogen realitet. Uden noget grundlag for enighed og uden kommunikation kan der ikke være nogen affinitet. Og når et af hjørnerne af denne trekant forbedres, forbedres de to andre ligeledes.

Den øvre trekant i Scientologi symbolet er KRC-trekanten. K står for viden (Knowledge), R står for ansvarlighed (Responsibility) og C står for kontrol (Control). Ligesom ARC-trekantens punkter indvirker disse tre elementer også på hinanden. Når ét hjørne af KRC-trekanten hæves, så hæves de to andre også. Dette symbol blev brugt første gang i 1952.